Spremeniti način poslovanja

Če želimo premagati težave, s katerimi se danes spopadamo, moramo spremeniti način proizvodnje in potrošnje blaga. Ustvariti moramo večjo vrednost in pri tem uporabiti manj virov, znižati stroške in kar najbolj zmanjšati vpliv izdelkov na okolje. Narediti moramo torej več z manj.

Okoljski vplivi potrošnje so največji v sektorju živil, stavb in prometa. Tu so torej spremembe najbolj nujne.

Zmanjšati odvisnost

Z gospodarnejšimi proizvodnimi postopki in boljšimi sistemi okoljskega ravnanja lahko občutno zmanjšamo količine emisij in odpadkov ter obvarujemo vodo in druge vire. Takšno ravnanje bo prineslo tudi gospodarske koristi, saj se bodo znižali stroški poslovanja in zmanjšala odvisnost od surovin.

Torej virov ne porabimo in zavržemo, ampak jih vrnemo nazaj v zanko, da lahko ostanejo dlje v uporabi.

Ekološka usmerjenost

Ekološko načrtovanje izdelkov in ekološke inovacije lahko ublažijo vpliv proizvodnje na okolje, izboljšajo splošno okoljsko učinkovitost izdelka v celotni življenjski dobi ter spodbudijo povpraševanje po boljših proizvodnih tehnologijah.

Tudi potrošniki lahko dosežejo spremembo gospodarske usmerjenosti, denimo z izbiro in nakupom določenih izdelkov.