SPLOŠNI POGOJI IN VARSTVO PODATKOV

Splošni pogoji poslovanja

1. Splošni pogoji uporabe

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletnega mesta Hladno stiskana olja BI. Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike spletnega mesta in povezanih spletnih strani.

2. Spletna stran Hladno stiskana olja BI

Spletna stran Hladno stiskana olja BI je dostopna na svetovnem spletu na www.oljarna.altera-eco.si

Lastnik avtorskih pravic je Igor Brenko.

3. Določitev pomembnih pojmov

3.1 Lastnik

Lastnik spletnega mesta Hladno stiskana olja BI je Igor Brenko s.p., Kvedrova cesta 28, 1122 Ljubljana.

3.2 Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov ali preprosto “upravljalec”  v teh splošnih pogojih je Igor Brenko s.p., Kvedrova cesta 28, 1122 Ljubljana..

3.3 Obdelovalec

Obdelovalec osebnih podatkov je podjetje, ki upravljalcu omogoča uporabo platforme za pošiljanje mesečnih novih ali obvestil o novih objavah.

3.4 Obiskovalec

Obiskovalec spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto Hladno stiskana olja BI.

3.5 Naročnik na novice ali obvestila

Naročnik na novice ali obvestila oziroma preprosto “naročnik” je vsaka oseba, ki se s postopkom izpolnitve namenskega obrazca naroči na prejemanje mesečnih novic, obvestil o novih objavah ali novic o tečajih in drugih novostih.

3.6 Kupec

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na spletni strani Hladno stiskana olja BI opravi nakup enega ali več izdelkov.

3.7 Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta zajema tako obiskovalca spletnega mesta, naročnika na novice ali obvestila ter kupca.

4. Sprejem splošnih pogojev

Z uporabo spletnega mesta Hladno stiskana olja BI obiskovalec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

5. Omejitev odgovornosti

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Tako upravljalec kot tudi avtor te spletne strani-mesta ne prevzemata nikakršne odgovornosti za morebitne posledice ali škodo, nastalo ob nepravilni, nemarni ali nevarni uporabi izdelkov kupljenih na spletnem mestu Hladno stiskana olja BI.

Uporabnike pozivam, da se pred uporabo pozanimajo in si čim več preberejo o izdelku na spletnem mestu Hladno stiskana olja BI.

6. Avtorske pravice

Vsebina spletišča je delno avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je Igor Brenko, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg dela besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to avtor ali upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo upravljavcu, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravic in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

7. Spremembe splošnih pogojev

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega portala.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Podjetje Oljarna BI, Igor Brenko s.p. se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupcev in drugih registriranih uporabnikov, pridobljenih preko spletne strani www.oljarna.altera-eco.si, ravnalo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 ter uredbe GDPR).

V skladu z ZVOP-1 in GDPR sme podjetje Oljarna BI, Igor Brenko s.p. kot upravljalec podatkov obdelovati osebne podatke naročnikov, kupcev in drugih registriranih uporabnikov le, če je podana osebna privolitev posameznika. Posameznik se z osebno privolitvijo strinja, da se njegovi osebni podatki lahko obdelujejo za določene namene in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi podjetje Oljarna BI, Igor Brenko s.p.

Osebna privolitev je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev; v primeru spletne strani Hladno stiskana olja BI se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob naročilu na novice, registraciji ali ob nakupu na spletni strani s klikom na prazno okence in/ali klikom na gumb “Potrdi” ali “Naroči se” ali “Oddaj naročilo” potrdi, da sprejema in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

1. Določitev pomembnih pojmov

1.1 Lastnik

Lastnik spletnega mesta Hladno stiskana olja BI je Oljarna BI, Igor Brenko s.p., Kvedrova cesta 28, 1122 Ljubljana.

1.2 Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov ali preprosto “upravljalec” je v teh splošnih pogojih podjetje Oljarna BI, Igor Brenko s.p., Kvedrova cesta 28, 1122 Ljubljana.

1.3 Obdelovalec

Obdelovalec osebnih podatkov je podjetje, ki upravljalcu omogoča uporabo platforme za pošiljanje mesečnih novih ali obvestil o novih objavah.

1.4 Obiskovalec

Obiskovalec spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče spletno stran Hladno stiskana olja BI.

1.5 Naročnik na novice ali obvestila

Naročnik na novice ali obvestila oziroma preprosto “naročnik” je vsaka oseba, ki se s postopkom izpolnitve namenskega obrazca naroči na prejemanje mesečnih novic, obvestil o novih objavah ali novic o tečajih in drugih novostih oziroma oseba, ki med postopkom nakupa obkljuka okence, s katerim potrjuje, da želi prejemati novice ali obvestila o novih objavah ali tečajih.

1.6 Kupec

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na spletni strani Hladno stiskana olja BI opravi nakup enega ali več izdelkov.

1.7 Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta zajema tako obiskovalca spletnega mesta, naročnika na novice ali obvestila ter kupca.

Obdelava podatkov pri prijavi na e-novice in obvestila o novih objavah

2. Prijava na e-novice in obvestila o novih objavah

Obiskovalec se lahko prijavi na mesečne novice, obvestila o novih objavah ali obvestila o tečajih ali drugih novostih tako, da izpolni prijavni obrazec ter označi, katere vsebine želi prejemati ter tako postane naročnik vsebin spletnega mesta Hladno stiskana olja BI. Kupec se lahko na mesečne novice ali druga obvestila prijavi ob trenutku nakupa tako, da obkljuka prazno okence, s katerim potrjuje, da se želi prejemati novice.

Za prijavo na novice, obvestila o objavah ali obvestila o tečajih je potrebna privolitev posameznika za vsako aktivnost posebej. Ob prijavi naročnik upravljavcu posreduje naslednje podatke:

elektronski naslov;

ime in priimek;

informacijo o tem, kaj želi prejemati.

Prijava na novice ali obvestila je možna samo ob posredovanju vseh obveznih podatkov in ob strinjanju s pogoji obdelave podatkov. Naročnik se lahko od prejemanja obvestil ali novic odjavi kadarkoli želi.

2.1 Preklic naročnine

Če želi naročnik preklicati svojo prijavo, lahko to stori tako, da klikne na povezavo “Odjava”, ki se nahaja na dnu vsakega sporočila ali s pisno odjavo na podpora@oljarna.altera-eco.si. Po dokončni potrditvi preklica bo upravljavec izbrisal osebne podatke naročnika.

Preklic naročnine za naročnika pomeni prenehanje prejemanja vseh obvestil.

2.2 Prenehanje naročnine

Če je naročnik neaktiven (ne odpira poslanih novic ali obvestil) več kot eno leto, uporabniku avtomatsko preneha naročnina na novice in obvestila, o čemer je naročnik obveščen na posredovan elektronski naslov. V tem primeru upravljavec izbriše osebne podatke naročnika, kar za naročnika pomeni prenehanje prejemanja vseh obvestil.

2.3 Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke naročnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte, ime ter priimek. Obdelovalec ob registraciji naročnika s pomočjo piškotkov oziroma ti. “beaconov” pridobi tudi podatke o njegovi lokaciji oziroma IP naslovu, napravi ter programu ali aplikaciji, s katero prebira novice.

Več o obdelovalčevih pogojih si lahko preberete tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od naročnikov, obdeluje za namene obveščanja o novih objavah in za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti.

Izraz “neposredno trženje” pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja blaga ali storitev (npr. tečajev, mletje semena) z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje).

Izraz “obdelava osebnih podatkov” pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje;

obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave). Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov spletnega bloga Hladno stiskana olja BI so: statistične obdelave, pošiljanje novic, obvestil in ponudb, reklamnega gradiva in vabil na dogodke.

Obdelava podatkov pri oddaji spletnega naročila

3. Oddaja spletnega naročila

Kupec pri oddaji spletnega naročila upravljalcu posreduje sledeče podatke:

ime in priimek;
naslov in kraj začasnega ali stalnega prebivališča;
telefon;
e-naslov.

3.1 Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke kupca, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte, ime ter priimek, naslov in kraj začasnega ali stalnega prebivališča.

Upravljalec ob oddaji naročila s pomočjo piškotkov oziroma ti. “beaconov” pridobi tudi podatke o njegovi lokaciji oziroma IP naslovu. Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od kupca, obdeluje za namen obdelave in realizacije naročila.

Izraz “obdelava osebnih podatkov” pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

Obdelava podatkov pri prijavi na izobraževanje ali za mletje semen

4. Prijava na izobraževanje ali za mletje semen

Kupec ob prijavi na izobraževanje upravljalcu posreduje sledeče podatke:

ime in priimek;
naslov in kraj začasnega ali stalnega prebivališča;
telefonsko število
e-naslov.

4.1 Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke kupca, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte, ime ter priimek, naslov in kraj začasnega ali stalnega prebivališča ter telefonsko številko.

Upravljalec ob oddaji naročila s pomočjo piškotkov oziroma ti. “beaconov” pridobi tudi podatke o njegovi lokaciji oziroma IP naslovu. Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od kupca, obdeluje za namen obdelave in realizacije izobraževanja.

Izraz “obdelava osebnih podatkov” pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

5. Točnost podatkov

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

6. Varstvo osebnih podatkov

6.1. Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika, pridobljenih ob izpolnitvi obrazca za naročilo na novice ali obvestila ali ob oddaji naročila, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in EU – GDPR).

Upravljalec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika le za tiste namene, ki jih ob trenutku naročnine ali oddaje naročila izbere in potrdi uporabnik.

V skladu z ZVOP-1 in GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec.

Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika. V primeru naročanja na e-novice se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob prijavi na novice s klikom na prazna okenca in klikom na gumb »Naroči se« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji ter sporoči, na kakšen način in katere namene se njegove podatke lahko uporablja.

6.2 Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da posameznik ob oddaji naročila oz. ob naročilu na novice, pri katerem s klikom na prazno okno izbere vsebino, ki jo želi prejemati ter s klikom na gumb »Naroči se« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov za prostovoljno izbrani namen, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točkah 2.3 in 3.1. te Izjave o varstvu podatkov.

6.3 Pravica uporabnika zahtevati spremembo, dostop ali prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno, preko elektronske pošte ali s klikom na povezavo “Spremeni nastavitve”, ki je v vsakih novicah, zahteva spremembo osebnih podatkov. Prav tako lahko uporabnik kadarkoli, pisno preko elektronske pošte ali na drug ustrezen način zahteva vpogled osebnih podatkov. Upravljalec ima pravico, da ob utemeljenem sumu zlorabe podatkov uporabnika zaprosi za dokaz identitete.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno, preko elektronske pošte ali s klikom na povezavo “Odjava”, ki je v vsakih novicah, zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene obveščanja ali neposrednega trženja. Upravljavec bo v najkrajšem možnem času ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja in neposrednega trženja.

6.4 Pravica do ugovora obdelavi, pravica do prenosljivosti in pravica pritožbe pri nadzornem organu

Uporabnik lahko kadarkoli pisno, preko elektronske pošte ali na drug ustrezen način, ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

Uporabnik ima pravico, da prejme osebne podatke, ki jih je posredoval upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu.

Uporabnik ima pravico, da ob sumu nepravilnega ravnanja z osebnimi podatki vloži pritožbo pri nadzornem organu.

6.5 Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007).

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo. Upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob postopku naročanja na novice ali oddaji naročila.

6.6 Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani: v primeru zahteve po izbrisu samega naročnika bodo osebni podatki izbrisani takoj;

v primeru nakupa brez prijave na novice za nedoločen čas, v primeru neaktivnosti naročenega na novice ali obvestila pa bodo osebni podatki izbrisani po preteku enega leta od zadnje aktivnosti (npr. odprti email). O izbrisu bo uporabnik obveščen na posredovan elektronski naslov.

6.7 Piškotki

Spletni blog v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma naročnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih.

V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem direktoriju.

Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo posameznik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično morda ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku oddaje naročila ali naročila na novice, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku.

Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob oddaji naročila in prijavi na novice daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti.

6.8 Uporabniki osebnih podatkov

Uporabnik podatkov je
Oljarna BI, Igor Brenko s.p.
Kvedrova cesta 28
1122 Ljubljana

Za uspešno izvedbo oz. dostavo naročila podjetje osebne podatke kupca posreduje tudi

Pošti Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
2500 Maribor

Za morebitna vprašanja naročnikov o zaupnosti podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, nas lahko kontaktirate na tel. 051 402 388 ali na email podpora@oljarna.altera-eco.si.

7. Omejitev odgovornosti

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Zadnja sprememba: 27. maj 2019